Hesham Katamesh

Hesham Katamesh


Technical Professional
Halliburton