Hao Wang

Hao Wang


CTO - Global Energy Group
Huawei Technologies