Guojin Zhu

Guojin Zhu


Chief Engineer of Development
CNOOC Research Center, CNOOC Nexen Ltd